HEADER-EL-CENTRE
Picture of VIERA VISIÓ

VIERA VISIÓ

Què es l’ambliopia o Ull Gandull?

Table of Contents

L’ambliopia o ull gandul és la condició en la qual la visió d’un o d’ambdós ulls és pobra (l’agudesa visual és menor del 100%), no és corregible amb ulleres i no està relacionada amb problemes de salut ocular. Es desenvolupa abans dels 6 anys i no afecta a la visió perifèrica.

CAUSES DE L’AMBLIOPIA:

1. Falta d’alineament entre els dos ulls (estrabisme).

2. Diferència entre la nitidesa de les imatges que veu cada ull, a causa de valors d’hipermetropia, miopia o astigmatisme desiguals entre ambdós ulls.

3. Usar la compensació òptica massa tard quan existeix un error refractiu elevat (miopia, hipermetropia o astigmatisme) en ambdós ulls.

4. Privació de la visió d’un ull a causa d’una manca de transparència dels diferents medis oculars.    

SÍMPTOMES

Els símptomes sovint no són obvis, sobretot si l’ambliopia afecta a un sol ull.

Al realitzar una exploració visual veurem que, a més a més de presentar una agudesa visual pobra, la resta d’habilitats visuals també estan afectades: la fixació, la motilitat ocular, l’acomodació (enfoc), el processament de la informació visual i la visió binocular (coordinació entre ambdós ulls).

TRACTAMENT

Existeixen diferents opcions de tractament:

  1. Compensació adequada del defecte refractiu existent (hipermetropia, miopia o astigmatisme), mitjançant ulleres o lents de contacte.
  2. Oclusió
  3. Teràpia Visual: Si volem aconseguir que la visió assoleixi el seu màxim potencial i els resultats es mantinguin no és suficient realitzar un tractament amb oclusions, cal estimular activament la via visual afectada. Per això és important incorporar dins del tractament la teràpia visual, amb l’objectiu de millorar les diferents habilitats visuals deprimides i ensenyar al cervell a usar ambdós ulls conjuntament.

Cal saber que l’ull gandul no es recupera per sí sol i si es diagnostica de gran el tractament és més llarg i menys efectiu.

Per això es recomana que es realtizi als nens un primer examen optomètric comportamental als 6 mesos (sobretot si hi ha antecedents o sospites) i després, als 3 anys.

Picture of Gemma Viera

Gemma Viera

Fundadora de VIERA VISIÓ. Optometrista i experta en Teràpia Visual.
El meu compromís personal és cuidar i educar la visió per afavorir una bona qualitat de vida i aconseguir que cada persona desenvolupi tot el seu potencial.
"Amb la visió, no et confirmis".

Si t'ha agradat... comparteix!