Miopia
Picture of VIERA VISIÓ

VIERA VISIÓ

Per què la miopia importa? Per què és important realitzar accions preventives?

Table of Contents

Per què darrerament es parla tant sobre miopia?

El nombre de persones afectades per miopia està creixent globalment de forma exponencial. S’estima que actualment a Europa més del 30% de la població és miop i es calcula que l’any 2050 afectarà a la meitat de la població. A Àsia el nombre de persones afectades ja arriba al 80%. Per tant, la miopia s’ha convertit en un problema de salut pública global. Es preveu que la miopia patològica sigui la causa més freqüent de discapacitat visual irreversible i de ceguesa en tot el món.

Què és la miopia?

La miopia és un defecte refractiu on els raigs de llum que provenen de l’infinit s’enfoquen per davant de la retina, de manera que els objectes situats a distàncies llunyanes es veuen borrosos.

Això succeeix o bé perquè el globus ocular és massa llarg o les lents que conté (còrnia i  cristal·lí) tenen una potència òptica més gran del que és habitual.

Hi ha diversos tipus de miopia: simple, magna o alta i patològica. Tenint en compte el valor de la refracció, es considera miopia simple quan és menor de 6,00D i miopia magna o alta miopia quan és igual o superior a 6,00D i la longitud axial és més gran de 26,00mm. Cal ser conscient que la miopia magna es converteix en patològica quan presenta canvis anatòmics i estructurals que es consideren patològics.

Per què la miopia importa?

Tenir miopia és molt més que veure borrós de lluny. La miopia, a mesura  que augmenta, provoca canvis anatòmics i estructurals, de manera que el risc de patir complicacions oculars està directament relacionat amb la seva magnitud.

L’augment de la longitud del globus ocular en els ulls miops és la causa d’aquests canvis i de la possibilitat de patir diferents patologies com cataractes, glaucoma, despreniments de retina, degeneració macular miòpica i neuropatia òptica.

En alguns països les conseqüències de l’alta miopia han esdevingut una de les causes més comunes de ceguesa irreversible.

La miopia es presenta cada cop amb més freqüència en nens de més curta edat, la qual cosa suposa més risc de patir patologies que amenacin la salut visual en l’edat adulta. Les patologies que van associades a la seva magnitud, l’augment exponencial i la seva presència en nens cada cop més petits ha conduït a la realització de múltiples estudis i actualment estan obertes diverses línies de recerca que tenen per objectiu entendre les causes d’aquesta altra pandèmia mundial, descobrir com prevenir-la i controlar-ne la seva progressió.

A Viera Visió, com a òptics-optometristes professionals de la visió, tenim una responsabilitat ètica en el maneig de pacients en edat pediàtrica, vetllem per la importància de la detecció primerenca, de l’educació dels infants i joves, d’informar sobre els diversos tractaments i de proposar tractament òptics  pel control de la progressió de la miopia.

Com retardar l’inici o la progressió de la miopia?

  • Passar més temps a l’aire lliure: els nens haurien d’estar com a mínim entre 80 i 120 minuts exposats a la llum solar.
  • Evitar el retard en la producció circadiana de la melatonina, vigilant els ritmes de son en els nens.
  • Tenir cura de la dieta: nivells adequats de Vitamina D i no ingerir massa sucres i greixos saturats, ja que afavoreixen l’elongació axial.
  • Regular les hores dedicades a la visió de prop, als dispositius electrònics i pantalles: exigeixen una demanda visual massa alta de forma que es difícil obtenir una imatge nítida i enfocada durant totes les hores dedicades a tasques de visió propera. Això pot afavorir l’increment de la longitud axial de l’ull.

Quins tractaments existeixen?

  • Tractaments farmacològics: atropina aplicada en diferents concentracions ha demostrat ser eficaç en la disminució de la progressió de la miopia.
  • Tractaments òptics: lents oftàlmiques amb desenfocament perifèric, lents de contacte toves de desenfocament perifèric miòpic i l’ortoqueratologia són tractaments amb evidència científica que redueixen el creixement del globus ocular.

[González Meijome JM, 2021]  

International Myopia Institut

[Batres L, 2022]

[Benavente A, 2021]

[Chakraborty R, 2021]

Picture of Gemma Viera

Gemma Viera

Fundadora de VIERA VISIÓ. Optometrista i experta en Teràpia Visual.
El meu compromís personal és cuidar i educar la visió per afavorir una bona qualitat de vida i aconseguir que cada persona desenvolupi tot el seu potencial.
"Amb la visió, no et confirmis".

Si t'ha agradat... comparteix!