photo-2023-06-02-11-05-29
Picture of VIERA VISIÓ

VIERA VISIÓ

Field Target: la importància de la precisió visual en la pràctica d’aquest esport

Table of Contents

Coneixes el Field Target?

És una especialitat esportiva de tir que simula la caça i constitueix una alternativa a aquesta. La competició es desenvolupa amb carabines d’aire comprimit (escopetes de balins específiques) al llarg d’un recorregut en camp obert, en plena natura.

Els tiradors, dividits en esquadres, han d’enderrocar una sèrie de petites siluetes metàl·liques fixes, la forma de les quals simula espècies cinegètiques (animals de caça) col·locades a distàncies desconegudes pels tiradors. Aquests s’ajuden d’un visor telescòpic per calcular aquestes distàncies i corregir el tir.

Per què és important la precisió visual en la pràctica d’aquest esport?

Visualment, aquest esport requereix posar en joc diferents habilitats visuals, com per exemple:

  • Enfocar amb nitidesa a diferents distàncies.
  • Localitzar i fixar el blanc situat a l’infinit.
  • Bona discriminació figura-fons i visió de contrast per distingir-la de l’entorn.
  • Acomodar la visió a mitjana distància per poder ajustar els diferents elements del visor per centrar bé la mira.
  • Ubicar-se bé a l’espai amb la visió perifèrica, usant l’ull no dominant.

La coordinació de totes aquestes habilitats permet aconseguir la precisió visual necessària per fer diana. A més, aquestes habilitats es poden millorar amb entrenament visual. També es poden potenciar amb lents oftàlmiques específiques que permetin no només enfocar amb més claredat, sinó millorar la visió al contrast i reduir els reflexos tant del visor com al voltant del blanc i així tirar de forma molt més relaxada.

En la fotografia, l’esportista està utilitzant unes lents amb filtres selectius polaritzats de base groga. Aquestes li aporten una alta protecció, eliminen la majoria dels reflexos lluminosos i milloren el contrast i els relleus en diferents condicions d’il·luminació ambiental, és a dir, tant en dies foscos i ennuvolats com en solejats nota la seva visió relaxada.

Imatge: iStock – evgeny_pylayev

Bibliografia

– Federació catalana de caça. Que és el field target?. https://www.federcat.com/legislacio-detall.php?idl=132&idf=85&que_es_el_field_target

– Zona Zero Field Target. Field Target Zona zero. https://www.zzfieldtarget.org/

– Asociación Zona Centro Field Target. Czcft. http://www.czcft.es/

– Addictive.

Picture of Gemma Viera

Gemma Viera

Fundadora de VIERA VISIÓ. Optometrista i experta en Teràpia Visual.
El meu compromís personal és cuidar i educar la visió per afavorir una bona qualitat de vida i aconseguir que cada persona desenvolupi tot el seu potencial.
"Amb la visió, no et confirmis".

Si t'ha agradat... comparteix!