color
Picture of VIERA VISIÓ

VIERA VISIÓ

Què significa tenir “deficiència de visió al color”?

Table of Contents

Una deficiència de visió al color significa que l’habilitat per distingir alguns colors i tonalitats és inferior a la normal. Succeeix quan els cons, que són les cèl·lules sensibles al color del nostres ulls, no poden recollir o enviar les senyals apropiades sobre el color al cervell.

Per tant, al no dependre la visió dels colors, únicament de les propietats dels objectes, no totes les persones tenen la mateixa capacitat de discriminar el color.

La teoria més acceptada per explicar el funcionament del sistema visual quant a la visió del color és el model de visió tricromàtica, que se simplifica en un sistema amb tres colors (blau, verd i vermell), la combinació dels quals permet obtenir tots els altres colors. Aquests tres colors primaris es troben en tres dels cons presents a la retina central en una proporció desigual.

Per exemple, les persones amb tres tipus de cons (tricròmates) poden veure 8 colors de globus diferents, en canvi les persones amb ceguesa al vermell/verd els és molt més dificil diferenciar-los.

TIPUS D’ALTERACIONS DE LA VISIÓ DEL COLOR

Existeixen diferents alteracions de la visió del color:

1. Deficiència al vermell-verd: és la forma més comú i provoca dificultats per diferenciar determinades tonalitats de vermell i verd.

2. Deficiència al blau-groc: és menys comú.

3. Impossibilitat de detectar colors, sol diferents matisos de negre, blanc i gris: és una alteració molt poc freqüent.

TRANSTORNS DE LA VISIÓ DEL COLOR

Un 8% dels homes i un 1% de dones tenen deficiències al color.
La deficiència de la visió al color normalment és heretada i no es pot “curar”, però les persones afectades aprenen a adaptar-se a la inhabilitat de diferenciar els colors. Ara bé, també existeixen trastorns adquirits.

Trastorns congènits: Solen ser estables al llarg de la vida i estar causades per l’absència o errades en els fotopigments (cons).

Trastorns adquirits: Solen ser conseqüència d’una patologia ocular o sistèmica, d’un trauma, dels efectes secundaris a certs fàrmacs o drogues i a l’exposició a toxines químiques.

PERQUÈ ÉS IMPORTANT AVALUAR LA VISIÓ DEL COLOR

Per dos motius:

1. Tenint en compte que una deficiència al color pot repercutir tant en la vida personal com professional de la persona afectada, cal evitar que passi desapercebuda, amb la finalitat de:

* prevenir problemes en el procés d’aprenentatge en el cas d’un nen.

* evitar riscs o dificultats pel desenvolupament de determinades professions (pilot, restaurador d’obres d’art, conductor professional, telecomunicacions, etc.)

* evitar decepcions en el cas d’escollir-ne una per la qual sigui un requisit indispensable tenir una visió cromàtica perfecta (mosso d’esquadra, funcionari de presons, bomber, etc.)

2. Detectar possibles patologies, oculars o sistèmiques i ajudar en llur seguiment.Per això és important realitzar una examen optomètric comportamental des de la infància.

Per saber més: www.vischeck.com / www.city.ac.uk/avrc/colourtest.html

Picture of Gemma Viera

Gemma Viera

Fundadora de VIERA VISIÓ. Optometrista i experta en Teràpia Visual.
El meu compromís personal és cuidar i educar la visió per afavorir una bona qualitat de vida i aconseguir que cada persona desenvolupi tot el seu potencial.
"Amb la visió, no et confirmis".

Si t'ha agradat... comparteix!