Els nens no sempre avisen ...

PER AIXÒ, CAL ESTAR ATENTS

Un problema visual no atès pot tenir conseqüències

Així treballem a Viera Visió

El rendiment escolar i l’aprenentatge de moltes habilitats (lectura, matemàtiques, psicomotricitat, etc) estan fortament relacionats amb els problemes visuals.

Els nens amb disfuncions visuals no corregides han d’afrontar moltes barreres a la vida: acadèmiques, socials, esportives, etc., de forma que l’autoestima del nen se’n ressent.

EXPLORACIÓ I AVALUACIÓ

DIAGNOSI VISUOCOGNITIVA

Us lliurem un Informe d’Habilitats Visuals i si detectem qualsevol àrea de millora oferim assessorament als pares. També ens coordinem amb altres professionals de la salut i/oo educadors per aconseguir els millors resultats.

Les nostres especialitats

Som experts en diagnosi i tractaments d'alta eficàcia a través des de l'Optometria Comportamenttal i Neurocognitiva.

SERVEIS

Disfuncions Visuals

Estrabisme, Ull Gandul, Miopia, Hipermetropia, Astigmatisme, Retard en el Desenvolupament...

Problemes d'Aprenentatge

Dificultats en l'Aprenentatge, Dèficit d'Atenció, baixa l'Eficàcia Visual o Integració Senso-Motora​

Teràpia neuroauditiva i Pedagogia de Suport

Dificultats en l'Aprenentatge, Dèficit d'Atenció, baixa l'Eficàcia Visual o Integració Senso-Motora

Reflexes Primitius
(TMR)

Problemes d'Estabiltat i Equilibri, Desenvolupament Motor, Dificultats d'Aprenentatge, etc.

No totes les revisions són iguals

Habitualment només s’avaluen problemes orgànics i “nitidesa de visió” (“graduació de la vista”).

En canvi, no s’exploren altres habilitats visuals responsables d’aconseguir fites tan importants com aprendre a llegir/escriure sense problemes, tenir capacitat d’atenció i concentració, ser destre en jocs esportius, etc.

És convenient realitzar una exploració optomètrica comportamental al menys cada dos anys o més freqüentment si hi ha problemes específics o factors de risc.

Sabies que un baix Rendiment Escolar pot ser causat per problemes visuals?

Fins a un 80% de l’aprenentatge que es fa a l’escola és a través del sistema visual.  Una diagnosi a temps de rendiment visual pot evitar el fracàs escolar.

No et conformis. VIERA VISIÓ t’ofereix diferents tractaments d’eficàcia provada que poden ajudar el teu fill/a a no quedar enrera.

Saps que el Rendimentt Esportiu pot millorar amb teràpia visual?

VIERA VISIÓ és l’únic centre de Lleida que disposa d’un simulador especialitzat en entrenament visual, que ens permet assolir alts nivells de resultats en la millora del rendiment visual esportiu.

A través d’una pantalla tàctil, el simulador permet avaluar i entrenar els temps de reacció visual, velocitat i temps de reconeixement, nivell de seguiment visual, sensibilitat al contrast, seqüenciació visual i auditiva, memòria visual, coordinació ull-mà, visió perifèrica, etc.

Saps que a partir del 6 mesos d'edat podem avaluar la visió del teu nadó?

Durant els primers dies de vida, l’infant ja “hi veu” però el seu cervell no ha après a interpretar-ho.

En funció de com es relacioni la visió amb la resta de sentits, el nen adquirirà més o menys nivell d’eficàcia visual.

A VIERAVISIÓ som especialistes en exploracions visuocognitives pediàtriques, des del naixement.