Menu
Qui som? La Visió Condicions Visuals Visió Infantil Cuida la visió Tallers i Conferències Contacte
    La visió infantil / Visió i aprenentatge  
                                     
       VISIÓ I APRENENTATGE     MENÚ VISIÓ INFANTIL      
La visió és el nostre sentit més dominant, hi ha més àrees del cervell dedicades a la visió (70%) que a totes les altres modalitats sensorials combinades (30%).
 
Per tant, visió no és unicament dos globus oculars que diuen a la persona què veure sinó que és l’habilitat del cervell de recollir informació a través dels nostres ulls, processar-la i obtenir-ne significat per poder actuar.
 
     
Més del 75% de tot el que nen aprèn li arriba a través de la visió.
 
  La pregunta clau que necessitem respondre és: El sistema visual del seu fill l'està ajudant o interferint en assolir un bon rendiment a l’escola i en aconseguir el seu màxim potencial? I quina despesa d’energia li suposa al nen fer una determinada tasca?  
 
Molt sovint, en les exploracions visuals tant sols s’avalua la salut de les estructures oculars i la capacitat de veure amb nitidesa detalls situats a distàncies llunyanes. Ambdós aspectes són molt importants, però ens donen una informació molt limitada sobre el sistema visual del nen.

Si ens quedem en aquest punt tant sols podem saber si el nen té una bona “vista”, però no sabem realment com funciona el seu sistema visual i no sabem si l’està ajudant o està interferint en els seus aprenentatges.
Per exemple:
    - Com sé si el nen té unes habilitats visuals que li permeten llegir més ràpid,  amb menys esforç, comprenent millor el que llegeix i retenint-ho durant més temps?
 
    - Com sé si quan practica un esport la seva visió és prou eficaç?
    - Com sé si un nen que escriu de forma poc pulcra, pot moure el llapis on vol i a la velocitat que vol?
     
   
 
    - Com sé per què un nen no còpia bé una figura?
 
 
 
Per entendre com un nen usa la seva visió cal avaluar les diferents habilitats que composen el sistema visual i que estan directament relacionades amb l’aprenentatge escolar.

Les habilitats visuals necessàries a l’escola, a més a més d’una bona agudesa visual de lluny i de prop, són:
 
MOTILITAT OCULAR    
És l’habilitat de moure els ulls, sense esforç, amb rapidesa, suavitat i precissió; per exemple els moviments oculars que hem de realitzar quan llegim un text.
 
ACOMODACIÓ    
És la capacitat visual d’ajustar l’enfoc en un objecte a qualsevol distància.
 
BINOCULARITAT  
És l’habilitat d’usar ambdós ulls conjuntament, com un equip, de forma suau, idèntica, simultània i precisa; sols així es podran unir les imatges formades en cada ull en una imatge única i nítida (estereòpsia: percepció en tres dimensions).
 
INTEGRACIÓ
VISIÓ CENTRAL - VISIÓ PERIFÈRICA
 
És l’habilitat de veure i identificar un objecte particular sobre el què es fixa l’atenció i a l’hora ser conscients del què ens envolta.
 
HABILITATS
VISUO-PERCEPTIVES
 
Són les habiltiats que permeten organitzar i interpretar la informació que es veu i donar-li significat: discriminació visual, figura-fons, constància de formes, memòria visual, memòria visual seqüencial, tancament visual i relacions espaials.
 
HABILITATS
D'INTEGRACIÓ
VISUO-SENSORIAL
 
Un cop s’han recollit les dades visuals, aquestes es processen i combinen en el cervell amb informació que prové d’altres sistemes sensorials:
habilitats d’integració auditiva-visual, habilitats d’Integració visuo-motora.
 
HABILITATS DE
MOVIMENT GENERAL
 
Habilitats de coneixement del propi cos; conciència sensoriomotora del cos:
habilitats d'integració bilateral, habilitats d’integració entre el sistema d’equilibri i el visual i lateralitat i direccionalitat.
 
Problemes visuals en alguna d’aquestes àrees poden causar un impacte significatiu en l’aprenentatge, ja que afectaran directament a com el nen aprèn, com llegeix i com manté l’esforç que suposa el treball en visió propera.
Molts nens que tenen dificultats a l’escola tenen, a més a més, problemes visuals que estan interferint negativament en el seu aprenentatge i que si es detectessin es podrien tractar.
    Per això és important que tant els pares com els educadors estiguin alerta dels símptomes que puguin fer sospitar que el nen pateix un problema de visió, de processament visual o un problema de desenvolupament.  
És convenient realitzar una exploració optomètrica comportamental al menys cada any o més freqüentment si hi ha problemes específics o factors de risc. Cal recordar que les revisions que es fan a les escoles o a la consulta del pediatra no substitueixen un examen optomètric comportamental.

El tractament d’una disfunció visual pot comprendre l’ús d’unes ulleres, lents de contacte i/o teràpia visual.

Alhora, si està associada a un problema d’aprenentatge és important que el tractament sigui multidisciplinar; la comunicació i coordinació amb altres professionals (educadors, logopedes, psicòlegs, etc) beneficiaran al nen i l’ajudaran a superar millor el seu problema.
 
www.vieravisioncare.es - Tots els drets reservats - 973 22 33 36 - © Copyright 2008